″นครไท่หยวน″

ไท่หยวน เป็นเมืองหลวงของมณฑลซานซี ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของแม่น้ำเหลืองทางตอนเหนือของประเทศจีนแม่น้ำเฝินเหอซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำเหลือง มีความยาว 100 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตก ตะวันออกและทิศเหนือล้อมรอบด้วยภูเขามีพื้นที่ทั้งหมด 6,998 ตร.กม.มีอุณหภูมิเฉลี่ย 9.5 องศาเซลเซียส ไท่หยวนยังเป็นแหล่งผลิตถ่านหินที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศจีน อย่างไรก็ตามนครไท่หยวนก็ยังต้องการการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีการขุดเจาะถ่านหิน ซึ่งการขาดเงินทุนในการสำรวจนี้มีผลต่อการผลิตและผลกำไรเป็นอย่างมาก

สถานทีท่องเที่ยวในเมืองไท่หยวน

พิพิธภัณฑ์ถ่านหิน ตั้งอยู่ที่เมืองไท่หยวน มีพื้นที่ประมาณ 90,000 ตร.กม. เป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งเดียวในประเทศจีนที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับด้านถ่านหินตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน

บ้านใหญ่ตระกูลเฉียว ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างของบ้านเรือนที่สร้างถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย ตัวเรือนบ้านและ หมู่อาคาร เมื่อมองจากที่สูงจะคล้ายตัวอักษร ซวงสี่ หรือ ซังฮี่ อันเป็นอักษรมงคลของจีน จนเป็นที่มาของคำกล่าวขานว่า “ ชมบ้านฮ่องเต้ คือ วังกู้กง ชมบ้านราษฎร ก็คือ บ้านตระกูลเฉียว ” อีกทั้งยังเป็นบ้านคหบดีที่คอยให้การสนับสนุนด้านการเงินในสมัยราชวงศ์ชิง และมีการดำรงกฎระเบียบวินัยไว้อยู่อย่างเป็นปึกแผ่นมายาวนานถึง 6 ช่วงอายุคน

ชมเมืองมรดกโลก ไท่หยวน อู่ไถซาน ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี 6 วัน 5 คืน

เที่ยวชมเมืองมรดกโลก ภูเขาอู่ไถซาน ตื่นตากับถ้ำน้ำแข็งหมื่นปีแม้ว่าสภาพอากาศข้างนอกจะร้อนแค่ไหน 6 วัน 5 คืน ชม ภูเขาอู่ไถซาน นำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชม วัดท่าหยวน เจดีย์ทรงระฆังคว่ำสีขาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอู่ไถซาน ชม ต้าเฉาไถ นมัสการพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ ชม อุทยานหลูหยาซาน จุดชมวิวทิวทัศน์ทางน้ำซึ่งรวมในรายการมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ชม ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี น้ำแข็งที่สวยดั่งหยกที่ถูกแกะสลักซึ่งไม่มีวันละลายและมีอายุมากกว่าหมื่นปี ชม หมู่บ้านเสวียนคง หมู่บ้านมหัศจรรย์ซึ่งถูกสร้างเรียงรายบนหน้าผาดั่งปราสาทบนท้องฟ้า ชม วัดจิ้นฉือ วัดที่โด่งดังในเมืองไท่หยวน ตกแต่งด้วยการแกะสลักเป็นตัวมังกรพันเสา กำหนดการเดินทาง 20-25   กันยายน  2562    

ทัวร์เมืองมรดกโลก ไท่หยวน อู่ไถซาน ต้าถง ผิงเหยา 7วัน 6คืน

ภูเขาอู่ไถซาน 1 ในภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีน ชมทัศนียภาพอันงดงามของ เทือกเขาเหิงซาน  ตื่นตากับ   วัดแขวนเสวียนคงซื่อ  อารามแนบแขวนกลางนภา มหัศจรรย์แห่งศรัทธา ถ้ำพุทธศิลป์ (วัดหยุนกั่งสือคู)  มีรูปประติมากรรมพระพุทธรูปต่างๆ กว่า 51,000 รูป   กำหนดการเดินทาง         13-19 กรกฎาคม 2562                                       10 – 16 สิงหาคม / 21 – 27 กันยายน 2562                                       12 – 18 ตุลาคม     

ทัวร์มองโกเลียใน สุสานเจงกิสข่าน ไท่หยวน ต้าถง 6วัน 4คืน

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการไปท่องเที่ยว : กรกฎาคม-กันยายน ของทุกปี ถ้ำพุทธศิลป์ (วัดหยุนกั่งสือคู) ซึ่งภายในมีถ้ำ 53 ถ้ำ ในพื้นที่นี้มีรูปประติมากรรมพระพุทธรูปต่างๆกว่า 51,000 รูป เยี่ยมชมชาวบ้านของมองโกล ชมความเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองเร่ร่อนมองโกล ที่มีชีวิตที่เรียบง่ายในการกินอยู่ สุสานเจงกิสข่าน สุสานมหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทรายที่มีชื่อเสียงก้องโลก อยู่กลางใจเมืองจัตุรัสกว้างใหญ่ บนเนื้อที่ 1,500 ตารางกิโลเมตร