″นครไท่หยวน″

ไท่หยวน เป็นเมืองหลวงของมณฑลซานซี ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของแม่น้ำเหลืองทางตอนเหนือของประเทศจีนแม่น้ำเฝินเหอซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำเหลือง มีความยาว 100 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตก ตะวันออกและทิศเหนือล้อมรอบด้วยภูเขามีพื้นที่ทั้งหมด 6,998 ตร.กม.มีอุณหภูมิเฉลี่ย 9.5 องศาเซลเซียส ไท่หยวนยังเป็นแหล่งผลิตถ่านหินที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศจีน อย่างไรก็ตามนครไท่หยวนก็ยังต้องการการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีการขุดเจาะถ่านหิน ซึ่งการขาดเงินทุนในการสำรวจนี้มีผลต่อการผลิตและผลกำไรเป็นอย่างมาก

สถานทีท่องเที่ยวในเมืองไท่หยวน

พิพิธภัณฑ์ถ่านหิน ตั้งอยู่ที่เมืองไท่หยวน มีพื้นที่ประมาณ 90,000 ตร.กม. เป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งเดียวในประเทศจีนที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับด้านถ่านหินตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน

บ้านใหญ่ตระกูลเฉียว ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างของบ้านเรือนที่สร้างถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย ตัวเรือนบ้านและ หมู่อาคาร เมื่อมองจากที่สูงจะคล้ายตัวอักษร ซวงสี่ หรือ ซังฮี่ อันเป็นอักษรมงคลของจีน จนเป็นที่มาของคำกล่าวขานว่า “ ชมบ้านฮ่องเต้ คือ วังกู้กง ชมบ้านราษฎร ก็คือ บ้านตระกูลเฉียว ” อีกทั้งยังเป็นบ้านคหบดีที่คอยให้การสนับสนุนด้านการเงินในสมัยราชวงศ์ชิง และมีการดำรงกฎระเบียบวินัยไว้อยู่อย่างเป็นปึกแผ่นมายาวนานถึง 6 ช่วงอายุคน

UNESCO SHANXI มรดกโลกไท่หยวน หูโค่ว ผิงเหยา 6วัน

อลังการน้ำตกหูโข่ว  ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี  อาบน้ำแร่บ้านสกุลหวัง อุทยานหยุนชิวซาน  หมู่บ้านโบราณทาร์โป  เมืองโบราณผิงเหยา | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

ทัวร์ไท่หยวน อู่ไถซาน ผิงเหยา เมืองมรดกโลก 8วัน

           ทัวร์ไท่หยวน อู่ไถซาน ผิงเหยา ชมความอลังการของถ้ำหินแกะสลัก ถ้ำพุทธศิลป์ มีถ้ำทั้งหมด 2000กว่าถ้ำ ชมจิ่วหลงปี้(กำแพงเก้ามังกร) เป็นสิ่งก่อสร้างจากสมัยราชวงศ์หมิง กำแพงนี้ก่อด้วยอิฐเคลือบเงา ชมเจดีย์ไม้มู่ถ่า เป็นเจดีย์ไม้เก่าแก่และสูงที่สุดในโลก มีความงามที่เป็นเอกลักษณ์ในเชิงสถาปัตยกรรม ชมท่านสู่วัดเสวียนทงซื่อ เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดใยอู่ไถ่ซาน เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน ชมถนนหมิงชิง เป็นบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างสมัยโบราณ มีทั้งร้านค้า ของที่ระลึก อาหาร จุดชมวิวภูเขาหยุนชิว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A เป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมเกษตรกรรมของจีน ชมถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ในซานซี สวยงามดั่งปราสาทต้องมนต์ ในถ้ำน้ำแข็งมีรูปแบบที่หลากหลาย

UNESCO SHANXI มรดกโลกอู่ไถซาน ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ผิงเหยา 8วัน

UNESCO SHANXI 8วัน มรดกโลกไท่หยวน ต้าถง อู่ไถซาน ผิงเหยา พุทธคีรีภูเขาอู่ไถซาน อารามแขวนเสวียนคงซื่อ หลูหยาซาน ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี  ถ้ำพุทธศิลป์หยุนกัง  เมืองโบราณผิงเหยา | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

ชมเมืองมรดกโลก ไท่หยวน อู่ไถซาน ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี 6 วัน 5 คืน

เที่ยวชมเมืองมรดกโลก ภูเขาอู่ไถซาน ตื่นตากับถ้ำน้ำแข็งหมื่นปีแม้ว่าสภาพอากาศข้างนอกจะร้อนแค่ไหน 6 วัน 5 คืน ชม ภูเขาอู่ไถซาน นำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชม วัดท่าหยวน เจดีย์ทรงระฆังคว่ำสีขาวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอู่ไถซาน ชม ต้าเฉาไถ นมัสการพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ ชม อุทยานหลูหยาซาน จุดชมวิวทิวทัศน์ทางน้ำซึ่งรวมในรายการมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ชม ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี น้ำแข็งที่สวยดั่งหยกที่ถูกแกะสลักซึ่งไม่มีวันละลายและมีอายุมากกว่าหมื่นปี ชม หมู่บ้านเสวียนคง หมู่บ้านมหัศจรรย์ซึ่งถูกสร้างเรียงรายบนหน้าผาดั่งปราสาทบนท้องฟ้า ชม วัดจิ้นฉือ วัดที่โด่งดังในเมืองไท่หยวน ตกแต่งด้วยการแกะสลักเป็นตัวมังกรพันเสา กำหนดการเดินทาง 20-25   กันยายน  2562    

ทัวร์เมืองมรดกโลก ไท่หยวน อู่ไถซาน ต้าถง ผิงเหยา 7วัน 6คืน

ภูเขาอู่ไถซาน 1 ในภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวจีน ชมทัศนียภาพอันงดงามของ เทือกเขาเหิงซาน  ตื่นตากับ   วัดแขวนเสวียนคงซื่อ  อารามแนบแขวนกลางนภา มหัศจรรย์แห่งศรัทธา ถ้ำพุทธศิลป์ (วัดหยุนกั่งสือคู)  มีรูปประติมากรรมพระพุทธรูปต่างๆ กว่า 51,000 รูป   กำหนดการเดินทาง         13-19 กรกฎาคม 2562                                       10 – 16 สิงหาคม / 21 – 27 กันยายน 2562                                       12 – 18 ตุลาคม     

ทัวร์มองโกเลียใน สุสานเจงกิสข่าน ไท่หยวน ต้าถง 6วัน 4คืน

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการไปท่องเที่ยว : กรกฎาคม-กันยายน ของทุกปี ถ้ำพุทธศิลป์ (วัดหยุนกั่งสือคู) ซึ่งภายในมีถ้ำ 53 ถ้ำ ในพื้นที่นี้มีรูปประติมากรรมพระพุทธรูปต่างๆกว่า 51,000 รูป เยี่ยมชมชาวบ้านของมองโกล ชมความเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองเร่ร่อนมองโกล ที่มีชีวิตที่เรียบง่ายในการกินอยู่ สุสานเจงกิสข่าน สุสานมหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทรายที่มีชื่อเสียงก้องโลก อยู่กลางใจเมืองจัตุรัสกว้างใหญ่ บนเนื้อที่ 1,500 ตารางกิโลเมตร