″นครไท่หยวน″

ไท่หยวน เป็นเมืองหลวงของมณฑลซานซี ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของแม่น้ำเหลืองทางตอนเหนือของประเทศจีนแม่น้ำเฝินเหอซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำเหลือง มีความยาว 100 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตก ตะวันออกและทิศเหนือล้อมรอบด้วยภูเขามีพื้นที่ทั้งหมด 6,998 ตร.กม.มีอุณหภูมิเฉลี่ย 9.5 องศาเซลเซียส ไท่หยวนยังเป็นแหล่งผลิตถ่านหินที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศจีน อย่างไรก็ตามนครไท่หยวนก็ยังต้องการการลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีการขุดเจาะถ่านหิน ซึ่งการขาดเงินทุนในการสำรวจนี้มีผลต่อการผลิตและผลกำไรเป็นอย่างมาก

สถานทีท่องเที่ยวในเมืองไท่หยวน

พิพิธภัณฑ์ถ่านหิน ตั้งอยู่ที่เมืองไท่หยวน มีพื้นที่ประมาณ 90,000 ตร.กม. เป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งเดียวในประเทศจีนที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับด้านถ่านหินตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน

บ้านใหญ่ตระกูลเฉียว ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างของบ้านเรือนที่สร้างถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย ตัวเรือนบ้านและ หมู่อาคาร เมื่อมองจากที่สูงจะคล้ายตัวอักษร ซวงสี่ หรือ ซังฮี่ อันเป็นอักษรมงคลของจีน จนเป็นที่มาของคำกล่าวขานว่า “ ชมบ้านฮ่องเต้ คือ วังกู้กง ชมบ้านราษฎร ก็คือ บ้านตระกูลเฉียว ” อีกทั้งยังเป็นบ้านคหบดีที่คอยให้การสนับสนุนด้านการเงินในสมัยราชวงศ์ชิง และมีการดำรงกฎระเบียบวินัยไว้อยู่อย่างเป็นปึกแผ่นมายาวนานถึง 6 ช่วงอายุคน