เมืองอีหนิง

คำขวัญประจำเมือง : อีหนิงของจีน ไข่มุกเอเชียกลาง

 ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเขตปกครองตนเองชนเผ่าซินเจียงอุยกูร์ ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ณ ใจกลางของแม่น้ำอีหลีเหอ ทางภาคตะวันตกของภูเขาเทียนซาน มีอากาศอุ่นชื้น เป็นเมืองที่ชุ่มชื้นแห่งหนึ่งในภาคตะวันตกของจีน

เมืองอีหนิงเป็นเมืองแห่งสวนดอกไม้ที่ตั้งอยู่ทางชายแดนภาคตะวันตกของจีน มีประชากรรวม 37 ชนเผ่า มีการละเล่นของชนกลุ่มน้อยหลายชนิด เช่น การแข่งขันขี่ม้าและการแย่งแพะของชนเผ่าคาซัก ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของเมืองอีหนิง นอกจากนี้ เมืองอีหนิงยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกระหว่างภาคตะวันตกกับภาคตะวันออกของจีน เป็นเมืองการค้าสำคัญที่เปิดสู่ทิศตะวันตกของซินเจียงและทั่วประเทศจีน

เมืองอีหนิงมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น สวนวัฒนธรรมอาลามู่ถูย่า สวนสนุกไหจิ่ง มัสยิดไป้ถูลา ภูเขาหิมะ ธารน้ำแข็งและกระโจมทุ่งหญ้า ซึ่งล้วนน่าไปเที่ยวชมอย่างยิ่ง

ทะเลสาบไซ่หลี่มู่ (Sayram Lake) ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาเทียนซาน บนเส้นทางสายไหมโบราณ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,073 เมตร

เขตอนุรักษ์ธรรมชาติทุ่งหญ้าปายันปูลัค ชมธรรมชาติอันสวยงามของขุนเขา ทุ่งหญ้า ป่าสน ในอ้อมกอดของเทือกเขาเทียนซานอันงดงาม
** โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนมิถุนายน สองข้างทางจะละลานตาไปด้วยดอกไม้ป่าเมืองหนาวนานาชนิด **

ทุ่งลาเวนเดอร์ ในเขตทุ่งหญ้าอีหลี ไปรับฉายาว่า The Most Beautiful Place in Xinjiang ที่เบ่งบานสะพรั่งไปตามหุบเขาแม่น้ำอีหลี
** ทุ่งลาเวนเดอร์จะมีเฉพาะช่วงเดือน มิถุนายน-สิงหาคม **

ทุ่งหญ้าอีหลี โดดเด่นไปด้วยทัศนียภาพของทุ่งหญ้าที่เปลี่ยนสีสันไปตามฤดูกาล

SUMMER XINJIANG 8 วัน 7คืน บินการบินไทย TG

อูหลู่มู่ฉี อี้หนิง เท่อเค่อซือ ขุยถุน ตระการตาทุ่งหญ้าคาลาจุ้น อลังการแกรนด์แคนยอน ทะเลสาบไซลีมู  ตื่นตาไปกับท้องทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่เบ่งบานสะพรั่งไปตามหุบเขาแม่น้ำอีหลี เดินทาง  8 – 15 มิถุนายน 2566/13-20 มิถุนายน 2566 | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

ทัวร์ซินเจียง อูหลู่มู่ฉี ขุยถุน อี้หนิง เท่อเค่อซือ 7วัน6คืน TG

ชม แกรนด์แคนยอนตู๋ซานจื่อ ชม ทะเลสาบไซลีมู ถูกขนานนามว่า “ทะเลสาบสรวงสวรรค์” ชม ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทุ่งหญ้าอันสวยงาม ชม ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ รับฉายาว่า The Most Beautiful Place in Xinjiang  ที่เบ่งบานสะพรั่งไปตามหุบเขาแม่น้ำอีหลี ชม แกรนด์แคนยอนคั่วเคอซู ชั้นหินที่ทับถมกัน และมีน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาเทียนซาน กัดเซาะหลายร้อยล้านปี  

ซินเจียง ทุ่งลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลีมู 8วัน7คืน 3U

ชม แกรนด์แคนยอนอันจี้ไห่ หรือที่รู้จักในฐานะภูเขาสีแดง เป็นดินแดนที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาหลายล้านปี ชม ทะเลสาบไซลีมู ถูกขนานนามว่า “ทะเลสาบสรวงสวรรค์” ชม ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทุ่งหญ้าอันสวยงาม ชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนพื้นอี้หนิง นั่งรถม้า ชมการร้องเพลงและเต้นรำแบบพื้นบ้าน ชิมไอศกรีม ที่อร่อยของที่นี้ ชม แกรนด์แคนยอนคั่วเคอซู ชั้นหินที่ทับถมกัน และมีน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาเทียนซาน กัดเซาะหลายร้อยล้านปี  

ทัวร์ซินเจียง อูหลู่มู่ฉี ทูรูฟาน หวู่ซู่ อี้หนิง เท่อเค่อซือ ขุยถุน 9วัน

ซินเจียง อูหลู่มู่ฉี ทูรูฟานหวู่ซู่ อี้หนิง เท่อเค่อซือ ขุนถุย 9 วัน   ชมทิวทัศน์ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ คาลาจุ้น ชมเมืองโบราณเจียวเหอกู่เฉิง มีอายุมากกว่า 100 ปี ชมเจดีย์ซูกงถ่า ที่มีรูปลักษณะคล้ายหอคอย ชมถ้ำพระพันองค์ ที่มีชื่อเสียงและเป็นมรดกโลกจีน อิสระช้อปปิ้งตลาดต้าปาจา ชมแกรนด์แคนยอนอันจี้ไห่ ภูเขาสีแดงที่ธรรมชาติสร้างขึ้น ตระการตากับทะเลสาบไซลีมูที่ทอดยาวสุดสายตา    

ซินเจียง ทุ่งลาเวนเดอร์ คาลาจุ้น ทะเลสาบไซลีมู 7วัน5คืน SC

ชม แกรนด์แคนยอนขุยถุน ชม ทะเลสาบไซลีมู ถูกขนานนามว่า “ทะเลสาบสรวงสวรรค์” ชม ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทุ่งหญ้าอันสวยงาม ชม แกรนด์แคนยอนคั่วเคอซู ชั้นหินที่ทับถมกัน และมีน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาเทียนซาน กัดเซาะหลายร้อยล้านปี พักโรงแรม 4 หรือ 5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล

อูหลู่มู่ฉี หวู่ซู่ อี้หนิง เท่อเค่อซือ ขุยถุน 7วัน

ทัวร์ซินเจียงกลาง อูหลู่มู่ฉี อี้หนิง เท่อเค่อซือ ขุยถุน 7วัน6คืน

กำหนดการเดินทาง 16-22 มิถุนายน 2562  ชม แกรนด์แคนยอนอันจี้ไห่ หรือที่รู้จักในฐานะภูเขาสีแดง เป็นดินแดนที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาหลายล้านปี ชม ทะเลสาบไซลีมู ถูกขนานนามว่า “ทะเลสาบสรวงสวรรค์” ชม ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทุ่งหญ้าอันสวยงาม ชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนพื้นอี้หนิง นั่งรถม้า ชมการร้องเพลงและเต้นรำแบบพื้นบ้าน ชิมไอศกรีม ที่อร่อยของที่นี้ ชม แกรนด์แคนยอนคั่วเคอซู ชั้นหินที่ทับถมกัน และมีน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาเทียนซาน กัดเซาะหลายร้อยล้านปี พักโรงแรม 4 หรือ 5 ดาว