เมืองอีหนิง

คำขวัญประจำเมือง : อีหนิงของจีน ไข่มุกเอเชียกลาง

 ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเขตปกครองตนเองชนเผ่าซินเจียงอุยกูร์ ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ณ ใจกลางของแม่น้ำอีหลีเหอ ทางภาคตะวันตกของภูเขาเทียนซาน มีอากาศอุ่นชื้น เป็นเมืองที่ชุ่มชื้นแห่งหนึ่งในภาคตะวันตกของจีน

เมืองอีหนิงเป็นเมืองแห่งสวนดอกไม้ที่ตั้งอยู่ทางชายแดนภาคตะวันตกของจีน มีประชากรรวม 37 ชนเผ่า มีการละเล่นของชนกลุ่มน้อยหลายชนิด เช่น การแข่งขันขี่ม้าและการแย่งแพะของชนเผ่าคาซัก ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของเมืองอีหนิง นอกจากนี้ เมืองอีหนิงยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกระหว่างภาคตะวันตกกับภาคตะวันออกของจีน เป็นเมืองการค้าสำคัญที่เปิดสู่ทิศตะวันตกของซินเจียงและทั่วประเทศจีน

เมืองอีหนิงมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น สวนวัฒนธรรมอาลามู่ถูย่า สวนสนุกไหจิ่ง มัสยิดไป้ถูลา ภูเขาหิมะ ธารน้ำแข็งและกระโจมทุ่งหญ้า ซึ่งล้วนน่าไปเที่ยวชมอย่างยิ่ง

ทะเลสาบไซ่หลี่มู่ (Sayram Lake) ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาเทียนซาน บนเส้นทางสายไหมโบราณ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,073 เมตร

เขตอนุรักษ์ธรรมชาติทุ่งหญ้าปายันปูลัค ชมธรรมชาติอันสวยงามของขุนเขา ทุ่งหญ้า ป่าสน ในอ้อมกอดของเทือกเขาเทียนซานอันงดงาม
** โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนมิถุนายน สองข้างทางจะละลานตาไปด้วยดอกไม้ป่าเมืองหนาวนานาชนิด **

ทุ่งลาเวนเดอร์ ในเขตทุ่งหญ้าอีหลี ไปรับฉายาว่า The Most Beautiful Place in Xinjiang ที่เบ่งบานสะพรั่งไปตามหุบเขาแม่น้ำอีหลี
** ทุ่งลาเวนเดอร์จะมีเฉพาะช่วงเดือน มิถุนายน-สิงหาคม **

ทุ่งหญ้าอีหลี โดดเด่นไปด้วยทัศนียภาพของทุ่งหญ้าที่เปลี่ยนสีสันไปตามฤดูกาล