บินตรงลี่เจียง IMPRESSION LIJIANG 6วัน 5คืน

ทัวร์จีน บินตรงลงลี่เจียง จงเตียน 6วัน5คืน พักโรงแรม 5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล ชมเมืองโบราณลี่เจียง ชมเมืองโบราณแชงกรีล่า ชมเมืองโบราณซู่เหอ  ภูเขาหิมะมังกรหยก  ชม การแสดงImpressions Lijiang Show  ชม  ไป่สุ่ยเหอ(Baisuihe  Waterfall) หรือ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ช่องแคบเสือกระโจน ธารน้ำขาวไป๋สุ่ยไถ ชมเมืองโบราณซู่เหอ อุทยานลาซื่อไห่ สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว 6 วัน 5คืน

IMPRESSION OF GUILIN >นั่งกระเช้าขึ้นนาขั้นบันไดหลงจี๋ เป็นนาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในกุ้ยหลิน >ชมโชว์ DREAM LIKE LI RIVER เป็นการแสดงพิเศษที่มีการผสมผสานระหว่างบัลเลย์และกายกรรม >นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาหลูยี่ เดินสะพานกระจกและถ่ายภาพที่จุดชมวิวบนยอดเขา >ล่องแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำอวี้หลงเหอ เป็นแม่น้ำหนึ่่งที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจีน >ชมความงามหมู่บ้านแปะก๊วย >ชมถ้ำขลุ่ยอ้อ ชมความงามหินงอก หินย้อย และอีกมากมาย

IMPRESSION LIJIANG บินตรงลี่เจียง 6วัน5คืน

บินตรงลงลี่เจียง พักโรงแรม 5 ดาว  ไม่ลงร้านรัฐบาล ภูเขาหิมะมังกรหยก โชว์จางอี้โหมว มรดกโลกเมืองเก่าลี่เจียง ธารน้ำขาวไป๋สุ่ยไถ ช่องแคบเสือกระโจน  ทะเลสาบหลูกูหู   | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

SPRING YUNNAN GUIZHOU ทุ่งดอกมัสตาร์ด 7 วัน6คืน

SPRING YUNNAN GUIZHOU ทุ่งดอกมัสตาร์ด 7 วัน6คืน

ทัวร์จีน BEAUTIFUL YUNNAN GUIZHOU คุนหมิง โหลวผิง ซิงยี่ หยวนหยาง 6วัน 5คืน ชมภูเขาไก่ทอง สัมผัสกับธรรมชาติท่ามกลางหุบเขาที่อุดมไปด้วยเหล่าดอกไม้นานาพันธ์ ในบรรยากาศของชนบทอันแสนสดชื่น ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด สีเหลือง ทัศนียภาพของทุ่งมัสตาร์ดกว้างใหญ่ตระกานตา เพลิดเพลินกับภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ (จุดชมวิวแห่งชาติ AAAA) ชมความงามของภูเขาหมื่นยอด ว่านฟงหลิน ภาพพาโนรามาอันมโหฬารและยิ่งใหญ่ของภูเขาหินปูนรูปกรวย อุทยานน้ำตกเก้ามังกร ธรณีวิทยาอันโดดเด่นที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำเป็นเวลายาวนาน อุทยานทะเลสาบไทปิงหู สถานที่แห่งความสุขในมณฑลยูนนาน ชมวิวนาขั้นบันไดเหมิ่นผิง ครอบคลุมพื้นที่กว่าสามพันไร่ ชม ซากุระเบ่งบานในสวนสาธารณะหยวนทงซาน พักโรงแรม 5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล

YUNNAN GUIZHOU คุนหมิง โหลวผิง ซิงยี่ 6วัน 5คืน

YUNNAN GUIZHOU คุนหมิง โหลวผิง ซิงยี่ 6วัน 5คืน

BEAUTIFUL YUNNAN GUIZHOU คุนหมิง โหลวผิง ซิงยี่ 6วัน 5คืน ชมภูเขาไก่ทอง สัมผัสกับธรรมชาติท่ามกลางหุบเขาที่อุดมไปด้วยเหล่าดอกไม้นานาพันธ์ ในบรรยากาศของชนบทอันแสนสดชื่น ชมทุ่งดอกมัสตาร์ด สีเหลือง ทัศนียภาพของทุ่งมัสตาร์ดกว้างใหญ่ตระกานตา เพลิดเพลินกับภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ (จุดชมวิวแห่งชาติ AAAA) ชมความงามของภูเขาหมื่นยอด ว่านฟงหลิน ภาพพาโนรามาอันมโหฬารและยิ่งใหญ่ของภูเขาหินปูนรูปกรวย อุทยานน้ำตกเก้ามังกร ธรณีวิทยาอันโดดเด่นที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำเป็นเวลายาวนาน อุทยานทะเลสาบไทปิงหู สถานที่แห่งความสุขในมณฑลยูนนาน เที่ยว อุทยานน้ำตกคุนหมิง สวนสาธารณะแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางเมือง ชมดอกซากุระที่บานสะพรั่งของสวนสาธารณะหยวนทงซาน พักโรงแรม 5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล

CHARM OF SHAANXI-HENAN ซีอาน เจิ้งโจว เติงฟง 8 วัน

CHARM OF SHAANXI-HENAN ซีอาน เจิ้งโจว เติงฟง 8 วัน

ทัวร์จีน เที่ยวจีน แบบ VIP ไปกับเรา ส่านซี – เหอหนาน  8 วัน สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี แกรนด์แคนยอนหลินโจว อุทยานหยุนไถซาน วัดเส้าหลิน >>ชมกำแพงเมืองโบราณสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงมีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี  >>ชมแกรนด์แคนยอนหลินโจว >>ชมอุทยานสวรรค์หยุนไถซานเป็นอุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนาน >> ชมระเบียงกระจกใสเป็นระเบียงกระจกใสขนาดใหญ่ ยื่นออกมาจากหน้าผาของภูเขาลูกหนึ่งในอุทยานเป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ในอุทยาน >>ชม อารามเส้าหลิน   สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค์

BLOSSOM ตันปา เต้าเฉิง หลี่ถัง หย่าติง 8วัน7คืน TG

BLOSSOM ตันปา เต้าเฉิง หลี่ถัง หย่าติง 8วัน7คืน TG

ธรรมชาติพิสุทธิ์ อารยธรรมทิเบต ดินแดนแชงกรีล่าผืนสุดท้าย สี่ดรุณี  ทุ่งหญ้าถ่ากง  อุทยานเต้าเฉิงหย่าติง ชมอุทยานภูเขาสี่ดรุณี ชมวิวสองข้างทางทัศนียภาพอันงดงามของภูเขา ชมหอเตียวโหลว ป้อมโบราณของตันปาา มีรูปทรงที่หลากหลาย โดยป้อมสี่เหลี่ยมนับว่าเด่นที่สุด ชมอุทยานหย่าติง ธรรมชาติอันแสนงดงามของภูเขาหิมะพระจันทร์สีน้ำเงินต้นกำเนิดแชงกรีล่า ชม ทะเลสาบไข่มุก เป็นทะเลสาบที่อยูในหุบเขาที่ความสูง 4,000 เมตรเป็นทะเลสาบเล็กๆสีเขียว ใสเหมือนมรกต ถูกเรียกอีกนามว่า เป็นทะเลสาบคู่ภูเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ ชมสะพานหลู่ติ้งเฉียว ซึ่งเป็นสะพานแขวนเก่าแก่ที่สุดของจีน ช้อปปิ้งถนนโบราณจินหลี 

ทัวร์จีน หนานหนิง ปาหม่า เต๋อเทียน 6วัน สายการบิน CZ

หนานหนิง ปาหม่า ถ้ำคริสตัล น้ำตกเต๋อเทียน 6วัน

ทัวร์จีน หนานหนิง ปาหม่า  6วัน5คืน ล่องเรือถ้ำหน้าต่างสวรรค์   ถ้ำคริสตัล 1 ในสุดยอดถ้ำแดนมังกร หมู่บ้านคนอายุยืน อลังการน้ำตกสองประเทศ ล่องเรือไม้ไผ่หมิงสื่อ ชมถ้ำคริสตัน ถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยที่มีสีขาวเหมือนหิมะและสวยงาม พิพิธภัณฑ์คนอายุยืน เป็นที่รวบรวมประวัติของบุคคลที่มีอายุยืน ถ้ำหน้าต่างสวรรค์หรือถ้ำร้อยนก  ล่องเรือชมน้ำตกเต๋อเทียน            

เฉิงตู ตันปา เต้าเฉิง หย่าติง 8วัน สายการบินTG

ทัวร์จีน ธรรมชาติพิสุทธิ์ อารยธรรมทิเบต ดินแดนแชงกรีล่าผืนสุดท้าย อุทยานสี่ดรุณี  ทุ่งหญ้าถ่ากง  อุทยานหย่าติง กำหนดการเดินทาง        14 – 21 กันยายน 2566 | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

BLOSSOM OKINAWA โอกินาว่า 6วัน5คืน

ทัวร์โอกินาว่าVIP  ชูราอุมิอะควาเรี่ยม  บุเซนะ มารีน ปาร์ค  เรือท้องกระจก โอกินาว่าเวิร์ด ถ้ำเกียวคุเซ็นโด   เทศกาลซากุระบาน ปราสาทชูริ  | สอบถาม 086-3401100  LINE : @grandtour   กำหนดการเดินทาง     29 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 30 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2566                                     5 – 10 กุมภาพันธ์  2566