UNSEEN TIBET หลินจือ กุหลาบพันปี ปอมี่ ลาซา ซีหนิง 10วัน

นั่งรถไฟใต่หลังคาโลก ชม ภูเขาศักดิ์สิทธิ์เซอะจี้ลา ชมซากพระราชวังกาแลง ( Galang Palace ) ซากปรักหักพังตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของปอมี่ ชมกุหลาบพันปี อำเภอหลินจือ เขตปกครองตนเองทิเบต ชม วัดโปตาลา หรือ พระราชวังโปตาลา เป็นสถานที่เลื่องชื่อที่สุดของโลก ชม ตำหนักนอร์บุลิงกา ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อน    

VIP HUNAN ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 6วัน

ทัวร์VIP  พัก 5 ดาว  ไม่ลงร้านรัฐบาล เมืองโบราณฝูหยงเจิ้น เป็นเมืองเล็กๆที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า2000ปี ชมป่าหินแดง เป็นจุดชมวิวป่าหินคาร์บอเนตสีแดงเพียงแห่งเดียวในโลกที่เกิดขึ้นในยุคCambrian ชมแสงสีอันสวยงามของเมืองโบราณเฟิ่นหวง ล่องเรือตามนลำน้ำถัวเจียง ที่จะทําให้ท่านสนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตราย ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ ชม สวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง ชมเขาเทียนจื่อซาน เทียนจื่อซาน (เขาจักรพรรดิ)  เขาเทียนเหมินซาน นั่งรถไฟความเร็วสูง

ทัวร์หวงซาน อูเจิ้น อวู่หยวน 8 วัน (พักหวงซาน1คืน)

พักโรงแรมระดับ 5ดาว  บนเขาหวงซาน 1 คืน ชมหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้(หาดไว่ทาน) ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำ นานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวย  งามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ล่องเรือชมเมืองโบราณอูเจิ้น   นั่งเรือชมทะเลสาบเชียนเต่าหู หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง篁岭古村จุดชมวิวระดับ AAAAA ในประเทศจีน หมู่บ้านหงชุน  宏村Hongcun อีกหนึ่งหมู่บ้านมรดกโลก ที่ได้รับสมญาว่า “หมู่บ้านในภาพวาดพู่กันจีน” เขาหวงซาน เป็น 1 ใน 10 ของยอดเขาที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามขึ้นชื่อของจีนและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกจนองค์การสหประชาชาติยอมรับให้เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก ชม ยอดเขากวงหมิงติ่ง นั่งรถไฟความเร็วสูง     อุ่นใจไปกับเราแกรนด์ทัวร์ สอบถามทัวร์ต่างประเทศ 0863401100 / 0863402200 www.grandtour.co.th www.grandtourchina.com      

LUXURY จางเจียเจี้ย ฝูหยงเจิ้น เฟิ่งหวง 6วัน 5คืน

ชมสุดยอดสองเมืองโบราณ เมืองโบราณฝูหยงเจิ้น มรดกโลกเฟิ่งหวง เมืองโบราณฝูหยงเจิ้น เป็นเมืองเล็กๆที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า2000ปี ชมแสงสีอันสวยงามของเมืองโบราณเฟิ่งหวง ชมป่าหินแดง เป็นจุดชมวิวป่าหินคาร์บอเนตสีแดงเพียงแห่งเดียวในโลกที่เกิดขึ้นในยุคCambrian ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ ชมสะพานแขวนอ่ายจ้ายต้าเฉียว เป็นสะพานข้ามหุบเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจางเจียเจี้ย ชม โชว์จินตลีลา ชุดนางพญาจิ้งจอกขาว นั่งรถไฟความเร็วสูง ไม่ลงร้านรัฐบาล

LIJIANG UTOPIA SHANGRI-LA บินตรง ลี่เจียง ปาลากือจอง 6 วัน

บินตรง ลี่เจียง ปาลากือจอง 6 วัน พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล อุทยานปาลากือจอง   ทะเลสาบน่าพาไห่  วัดละมาซงจ้านหลิน ภูเขาหิมะมังกรหยก-โชว์จางอี้โหมว หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน มรดกโลกลี่เจียง     สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

IMPRESSION OF GUILIN หลงเซิ่น หยางซั่ว 6วัน5คืน

ล่องแพไม้ไผ่อวี้หลง  พิเศษ ชม 2 โชว์ ม่งว่านเจียหลี-หลิวซานเจี่ย ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ  พักโรงแรม 5 ดาว  ไม่ลงร้านรัฐบาล นั่งกระเช้าขึ้นนาขั้นบันไดหลงจี๋ นาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในกุ้ยหลิน ชม โชว์ DREAM LIKE LI RIVER “ม่งว่านหลีเจียง” เป็นการแสดงพิเศษ ที่มีการผสมผสานระหว่างบัลเลย์และกายกรรมอย่างลงตัว ภูเขาหรูอี้ฟง  หรือเขาอวตารในเมืองหยางซั่วของกุ้ยหลิน ล่องแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำอวี้หลงเหอ ชม ภูเขาวงพระจันทร์ ช่องเขาขนาดใหญ่ท่ามกลางภูเขาหินปูนสูงใหญ่ในหยางซั่ว เมืองโบราณต้าซี ตั้งอยู่ที่อำเภอหลิงชวน เป็นเมืองโบราณที่ยังคงถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี มีบรรยากาศแบบย้อนยุค อุทยานเขางวงช้าง ชมสัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน ชม ถ้ำขลุ่ยอ้อ (Reed Flute Cave)  มีอายุมากว่า 180 ล้านปีและได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวมายาวนานกว่าพันปี

SILK ROAD กานซู ป่าหินแม่น้ำเหลือง หุบเขาสายรุ้ง 8วัน7คืน

ชม สวนสาธารณะอ่าวซาน ชม อุทยานป่าหินแม่น้ำเหลือง 黄河石林国家公园  เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A  ในนาม”พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาโลก” ชม สุสานเหลยไถ Leitai HanTomb สมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก หุบเขาสายรุ้ง หวู่ไฉ่ซาน Rainbow Mountain  จัดเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์        มหัศจรรย์ของจีนอันงดงามแปลกตา ชม กำแพงเมืองจีนเจียอี้กวน ด่านสุดท้ายของกำแพงเมืองจีน เนินทรายร้องไห้หมิงซาซาน เป็นเนินทรายสูง ขี่อูฐไปชมสระน้ำวงพระจันทร์ บ่อน้ำผุดหรือ โอเอซิส ชม  ถ้ำโมเกาคู มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก นั่งรถไฟความเร็วสูง | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

BLOSSOM ตันปา เต้าเฉิง หลี่ถัง หย่าติง 8วัน7คืน TG

ธรรมชาติพิสุทธิ์ อารยธรรมทิเบต ดินแดนแชงกรีล่าผืนสุดท้าย สี่ดรุณี  ทุ่งหญ้าถ่ากง  อุทยานเต้าเฉิงหย่าติง ชมอุทยานภูเขาสี่ดรุณี ชมวิวสองข้างทางทัศนียภาพอันงดงามของภูเขา ชมหอเตียวโหลว ป้อมโบราณของตันปาา มีรูปทรงที่หลากหลาย โดยป้อมสี่เหลี่ยมนับว่าเด่นที่สุด ชมอุทยานหย่าติง ธรรมชาติอันแสนงดงามของภูเขาหิมะพระจันทร์สีน้ำเงินต้นกำเนิดแชงกรีล่า ชม ทะเลสาบไข่มุก เป็นทะเลสาบที่อยูในหุบเขาที่ความสูง 4,000 เมตรเป็นทะเลสาบเล็กๆสีเขียว ใสเหมือนมรกต ถูกเรียกอีกนามว่า เป็นทะเลสาบคู่ภูเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ ชมสะพานหลู่ติ้งเฉียว ซึ่งเป็นสะพานแขวนเก่าแก่ที่สุดของจีน ช้อปปิ้งถนนโบราณจินหลี 

FAVOR XINJIANG อูหลู่มู่ฉี คานาสือ เท่อเค่อซือ อี้หนิง 10วัน

รายการพิเศษตามฤดูกาล พักโรงแรม 4-5 ดาว ไม่ลงร้านรัฐบาล อุทยานคานาสือ  หาดห้าสี  ทะเลสาบไซลีมู แกรนด์แคนยอนตอันจี้ไห่ ทุ่งลาเวนเดอร์ อุทยานคาลาจุ้น ชม แกรนด์แคนยอนคั่วเคอซู   นั่งรถไฟความเร็วสูง    | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

ทัวร์จีน หนานหนิง ปาหม่า เต๋อเทียน 6วัน สายการบิน CZ

ทัวร์จีน หนานหนิง ปาหม่า  6วัน5คืน ล่องเรือถ้ำหน้าต่างสวรรค์   ถ้ำคริสตัล 1 ในสุดยอดถ้ำแดนมังกร หมู่บ้านคนอายุยืน อลังการน้ำตกสองประเทศ ล่องเรือไม้ไผ่หมิงสื่อ ชมถ้ำคริสตัน ถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยที่มีสีขาวเหมือนหิมะและสวยงาม พิพิธภัณฑ์คนอายุยืน เป็นที่รวบรวมประวัติของบุคคลที่มีอายุยืน ถ้ำหน้าต่างสวรรค์หรือถ้ำร้อยนก  ล่องเรือชมน้ำตกเต๋อเทียน