มรดกโลก ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งขุนเขา ภูเขาฟานจิ้นซาน 6 วัน

มรดกโลก ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งขุนเขา ภูเขาฟานจิ้นซาน 6 วัน ชมหมู่บ้านแม้วซีเจียง  ชม เมืองโบราณเจิ้นหยวน เขาฟานจิ้นซาน  คือยอดเขาหลักของแนวเขาอู่หลิง武陵山脉 เป็นเขตอนุรักษ์ประเภทคนกับสิ่งมีชีวิตของยูเนสโก “อนุสรณ์การประชุมจุนยี่” นั่งรถไฟความเร็วสูง

ทัวร์ไท่หยวน อู่ไถซาน ผิงเหยา เมืองมรดกโลก 8วัน

           ทัวร์ไท่หยวน อู่ไถซาน ผิงเหยา ชมความอลังการของถ้ำหินแกะสลัก ถ้ำพุทธศิลป์ มีถ้ำทั้งหมด 2000กว่าถ้ำ ชมจิ่วหลงปี้(กำแพงเก้ามังกร) เป็นสิ่งก่อสร้างจากสมัยราชวงศ์หมิง กำแพงนี้ก่อด้วยอิฐเคลือบเงา ชมเจดีย์ไม้มู่ถ่า เป็นเจดีย์ไม้เก่าแก่และสูงที่สุดในโลก มีความงามที่เป็นเอกลักษณ์ในเชิงสถาปัตยกรรม ชมท่านสู่วัดเสวียนทงซื่อ เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดใยอู่ไถ่ซาน เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน ชมถนนหมิงชิง เป็นบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างสมัยโบราณ มีทั้งร้านค้า ของที่ระลึก อาหาร จุดชมวิวภูเขาหยุนชิว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A เป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมเกษตรกรรมของจีน ชมถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ในซานซี สวยงามดั่งปราสาทต้องมนต์ ในถ้ำน้ำแข็งมีรูปแบบที่หลากหลาย

UNESCO ซีอาน ลั่วหยาง เติงฟง 5 วัน

UNESCO ซีอานเมืองหลวง 13 ราชวงศ์ >นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง  >ชมอารามเส้าหลิน เป็นสถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีต >ชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒธรรม คือ วัดถ้ำหลงเหมิน เป็นที่เก็บรักษาศิลปะทางพระพุทธศาสนาที่ล้ำค่าและโดดเด่นไปจากที่อื่น >ชมสุสานจักรพรรดิจิ๋นซี คือฮวงซุ้ยของจักรพรรดิจีนฉินสื่อหวงแห่งราชวงศ์ฉิน >ชมพิพิธภัณฑ์ซีอาน พิพิธภัณฑ์ชั้นนำของประเทศจีน ที่มีโบราณวัตถุล้ำค่าจัดแสดงมากมาย >ชมจัตุรัสหอกลอง เป็นสถานปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิง     

BEAUTIFUL JIANGXI 8 วัน

      หนานชาง จิ่งเต๋อเจิ้น อู้หยวน หลงหู่ซาน >ชมเขาหลู่ซาน เป็นเทือกเขาเก่าแก่ที่มีอายุ 2200 ปี บนเขาแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีลำธารและน้ำตก >ชมพิพิธภัณฑ์เซรามิก มีการจัดแสดงวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำเครื่องปั้นดินเผา  >ชมหุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ เป็นจุดชมวิวที่มีภูเขา น้ำตก หุบเขา >ชมภูเขาเกอเซียน เป็นภูเขาสูง 1096.3 เมตร >นั่งเรือและล่องแพไม้ไผ่แม่น้ำหลูซี >ชมภูเขาวงช้าง เป็นช้างหินธรรมชาติขนาดใหญ่ที่เหมือนจริงยืนอยู่บนภูเขา >ชมหอเถิงหวังเก๋อ เป็นศาลา9ชั้นที่สร้างในสมัยราชวงศ์ถังเป็นศาลาชมวิวแม่น้ำฝู่เหอ    

CHARM OF SHAANXI-HENAN ซีอาน เจิ้งโจว เติงฟง 8 วัน

ทัวร์จีน เที่ยวจีน แบบ VIP ไปกับเรา ส่านซี – เหอหนาน  8 วัน สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี แกรนด์แคนยอนหลินโจว อุทยานหยุนไถซาน วัดเส้าหลิน >>ชมกำแพงเมืองโบราณสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงมีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี  >>ชมแกรนด์แคนยอนหลินโจว >>ชมอุทยานสวรรค์หยุนไถซานเป็นอุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนาน >> ชมระเบียงกระจกใสเป็นระเบียงกระจกใสขนาดใหญ่ ยื่นออกมาจากหน้าผาของภูเขาลูกหนึ่งในอุทยานเป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ในอุทยาน >>ชม อารามเส้าหลิน   สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค์

เจาะลึก SHANTOU 5 วัน

ท่องเที่ยวทัวร์จีน แบบVIP SHANTOU 5วัน ซัวเถา แต้จิ๋ว เท่งไฮ้ เกาะหม่าสือ >>ศาลเจ้ามังกรขียว เพื่อความเป็นสิริมงคล ศาลเจ้าเล่งแชเอี๊ยะ คือเทพารักษ์ ผู้รักษาบ่อน้ำทิพย์ประจำวัด >>นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดไคหยวนชื่อเดิมว่า”วัดกานลู่” เป็นวัดโบราณที่มีความเก่าแก่และมีชื่อเสียงของจีนทางตอนใต้ >>สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช >>เกาะหม่าสือ สักการะ ไฮตังม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม >>ชมกำแพงเมืองโบราณ เป็นกำแพงที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแต้จิ๋ว  

ทัวร์หวงซาน เซี่ยงไฮ้ หังโจว 8 วัน (พักหวงซาน2คืน)

ทัวร์จีน เซียงไฮ้ หังโจว ถุนซี หวงซาน ชมหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้(หาดไว่ทาน) ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำ นานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวย  งามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ นั่ง รถไฟอุโมงเลเซอร์ ลอดอุโมงค์ใต้แม่น้ำหวงผู่ ซึ่งเป็นอุโมงค์สร้างลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ชม“ทะเลสาบซีหู”  หรือ “ทะเลสาบตะวันตก” ตั้งอยู่ในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “ไข่มุกแห่งหางโจว” ชมวัดหลิงอิ่น เป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่ของจีน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โจว ชม ถนนโบราณ “ถุนซีเหล่าเจีย” ของเมืองเก่าถุนซี เมืองเก่าริมแม่น้ำที่มีเสน่ห์ตรงถนนโบราณกลางใจกลางเมือง  อันมีชื่อว่า “ถุนซีเหล่าเจีย”   อุ่นใจไปกับเราแกรนด์ทัวร์ สอบถามทัวร์ต่างประเทศ 0863401100 / 0863402200 www.grandtour.co.th www.grandtourchina.com      

UNESCO SHANXI มรดกโลกอู่ไถซาน ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ผิงเหยา 8วัน

ทัวร์จีน VIP ไม่ลงร้านรัฐบาล ชมวิวกำแพงเมืองจีนปาต้าหลิ่งยามค่ำคืน  ถ้ำน้ำแข็งหมื่นปี ตามรอยพุทธศาสนาสถาน คีรีอู่ไถซาน วัดเสวียนคง ถ้ำหยุนกัง อุทยานหลูหยาซาน  เมืองโบราณผิงเหยา  บ้านสกุลหวัง กำหนดการเดินทาง      21 – 28  ตุลาคม 2566  11 – 18 พฤศจิกายน 2566 3 – 10 ธันวาคม 2566 | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour

เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ 8วัน

เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊ 8วัน อุทยานหวงหลง  อุทยานจิ่วจ้ายโกว  คีรีเอ๋อเหมยซาน กำหนดการเดินทาง      17 – 24 ตุลาคม 2566 26 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2566  | สอบถาม 086-3401100 / 086-3402200  LINE : @grandtour