PACKAGE คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ป่าหิน 4วัน

แพ็คเกจทัวร์จีน 2 ท่าน ก็เดินทางได้ เที่ยวส่วนตัวไม่ลงร้านรัฐบาล ราคาไม่แพงอย่างที่คิด ชมถ้ำจิ่วเซียง เป็นถ้ำมหัศจรรย์ที่สวยงามมาก ชมความงามและความมหัศจรรย์ของ“อุทยานป่าหิน” (รวม รถแบบเตอรี่) ชิมสตรอว์เบอร์รีสดๆจากต้น ที่ ไร่สตรอว์เบอร์รี ชมภูเขาหิมะเจี้ยวจือ ชมแผ่นดินสีแดงตงชวน ค่าทัวร์ ไม่รวมค่าตั๋ว ค่าวีซ่า ค่าทิปไกด์ อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ

โปรโมชั่น ทัวร์บินตรงจางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 4 วัน 3คืน

กำหนดการเดินทาง มีนาคม – ธันวาคม 2562 « ชมมรดกโลก เมืองโบราณเฟิ่งหวง  อายุมากกว่า 400ปี « ขึ้น เขาเทียนเหมินซาน   ชมประตูสวรรค์   สัมผัสระเบียงกระจก « ชมแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย  ท้าความเสียวโดยการข้ามสะพานแก้วที่ยาวที่สุดในจีน « เที่ยวอุทยานจางเจียเจี้ย  ขึ้นเขาอวตาร เทียนจื่อซาน  ขึ้นลิฟท์แก้วไป่หลง  « พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว  «««««  รถ วีไอพี 22 ที่นั่ง  !!!

ทัวร์เฉิงตู คังติ้ง อุทยานมู่เกอโช่ว อุทยานหย่าติง 6วัน

อุทยานหย่าติง  อันงดงามไร้ที่ติ สมญานาม  THE LAST SHANGRI – LA   ชม เมืองซินตูเฉียว ดินแดนในฝันของนักถ่ายภาพ ชมทะเลสาบคนป่าสีฟ้าเข้มงดงามบนเขาสูงใน อุทยานมูเกอโช่ว พิเศษบินภายใน 1 ขา  ไม่ลงร้านรัฐบาล

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ เมืองมรดกโลกลี่เจียง แชงกรีล่า 5วัน 4คืน

กำหนดการเดินทาง     ออกเดินทางทุกวันพุธ 7-11 , 21-25 พฤศจิกายน / 1-5 , 5-10 ธันวาคม 61/ 29 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 23-27 มกราคม / 20-24 กุมภาพันธ์  / 6-10 , 20-24 มีนาคม 2562 6-10 , 10-14 , 13-17 เมษายน 2562 ( วันสงกรานต์ 2562 ) 18-22 พฤษภาคม / 5-9 , 19-23 มิถุนายน  / 13-17 , 27-31 กรกฎาคม 2562…