แชงกรีล่า ภูเขาหิมะสือข่า มรดกโลกลี่เจียง 6วัน5คืน

ขึ้นกระเช้าใหญ่ชม ภูเขาหิมะมังกรหยก อลังการ โชว์จางอวี้โหมว เที่ยวสุดยอดเมืองโบราณ เมืองมรดกโลกลี่เจียง เมืองโบราณต้าหลี่ เมืองโบราณจงเตี้ยน ชม วัดลามะซงจ้านหลิน ได้ชื่อว่าพระราชวังโปตาลาน้อย ชม ช่องแคบเสือกระโจน ช่องแคบที่ลึกที่สุดในโลก ชม โค้งแรกแยงซีเกียง แม่น้ำที่ยาวอันดับสามของโลก พัก 5 ดาว นั่งรถไฟความเร็วสูง

UNSEEN Beijing กำแพงเมืองจีน เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น 5วัน 4คืน

UNSEEN ปักกิ่ง เฉิงเต๋อ ชมวิวกำแพงเมืองจีนยามค่ำคืน 5 วัน 4 คืน กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ “The best of great wall in China” ชม เมืองริมน้ำ กู๋เป่ย์สุ่ยเจิ้น เมืองเก่า โบราณมากกว่า 4,100 ปี ชม พระราชวังฤดูร้อนปี้สู่ซันจวง แห่งจักรพรรดิ์คังซี สวนหลวงใหญ่ที่สุดของจีน ชม วังโปตาลาน้อย วัดที่ใหญ่ที่สุดในจำนวน 8 วัด ของเมืองเฉิงเต๋อ ชมจัตรุสเทียนอันเหมิน ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ พระราชวังต้องห้ามกู้กง ที่มีห้องกว่า 9,999ห้อง ชม กายกรรมปักกิ่ง อันอ่อนช้อย และน่าตื่นเต้น บินสายการบินไทย ไม่ลงร้านรัฐบาล